خشکبار، حبوبات، آجیل

تخم کدو گوشتی 400 گرمی

43,800 تومان

تخم کدو مشهدی 400 گرمی

38,700 تومان

تخم کدو چینی مرمری 400 گرمی

48,700 تومان

تخم آفتابگردان 300 گرمی

17,900 تومان

تخم هندوانه جابانی 400 گرمی

22,600 تومان

عدس کانادایی 900 گرمی

13,300 تومان

لپه تبریزی 900 گرمی

17,800 تومان

نخود کرمانشاهی 900 گرمی

16,400 تومان

نخودچی شور 400 گرمی

13,280 تومان

مغز بادام زمینی 400 گرمی

22,000 تومان

برگه زردآلو 350 گرمی

11,500 تومان

لوبیا چیتی 900 گرمی

22,700 تومان

لوبیا قرمز 900 گرمی

17,900 تومان

بلغور گندم 900 گرمی

8,500 تومان

بلغور جو 900 گرمی

9,500 تومان

جو پوست کنده 900 گرمی

9,500 تومان